QUY ĐỊNH GỬI HÀNG

1. Nhãn địa chỉ dán trên gói hàng
          Các gói hàng phải được dán/ ghi địa chỉ trên gói hàng, gồm các thông tin sau:
          Người gửi: Tên cá nhân/ Hộ KD/ Tên Cty
          Địa chỉ: ….(tham khảo quy định về địa chỉ đúng tại ĐÂY)
          Điện thoại:
          Người nhận: Tên cá nhân/ Tên Cty nhận hàng
          Địa chỉ:
          Điện thoại.
          Mã vận đơn (nếu có) dùng để định vị bưu gửi (gói hàng).
          Các chú dẫn phát (nếu có theo thỏa thuận giữa Quý khách và Bưu điện)

2. Hướng dẫn đóng gói cơ bản
          Hàng hoá được đóng gói trong hộp giấy Carton, chèn lót và dán băng keo niêm phong.
          Hàng hoá được đóng gói trong túi nilong hoặc giấy có độ dai và niêm phong bằng băng keo.
          Bưu gửi chứa hàng dễ vỡ phải được đựng vào hộp kim loại, hộp gỗ, hộp chất dẻo hoặc bìa cứng đảm bảo chắc chắn; phải được chèn, lót bằng các vật liệu phù hợp (xốp, giấy vụn, vỏ bào, bông, bọt biển, ...) có tác dụng bảo vệ, tránh gây cọ xát, va đập trong quá trình vận chuyển.

3. Giá cước
          Tham khảo bảng giá cước tại ĐÂY

4. Giải quyết khiếu nại
          Tất cả các vấn đề liên quan đến việc giao hàng và sự cố phát sinh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số hottline: 0839247247 hoặc email: nhantaidiachi@hcmpost.vn, hoặc bưu cục phục vụ để được phối hợp giải quyết.
          Khiếu nại của Quý khách hàng sẽ được giải quyết chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi bộ phận hỗ trợ khách hàng của Bưu điện TP Hồ Chí Minh tiếp nhận.

5. Bồi thường
          5.1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
          Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam.
          Tiền bồi thường được trả cho người gửi. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa bị hư hại, mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà vật phẩm, hàng hóa được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp kiện, gói hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn. Sau khi Bưu điện bồi thường, bưu gửi thuộc quyền sử hữu của Bưu điện.
          Bưu điện không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây ra.
          5.2. Mức bồi thường:
          Bưu điện bồi thường cho Quý khách nếu bưu gửi bị hư hỏng, mất do lỗi của Bưu điện:
          • Trường hợp bưu gửi bị mất
          a. Đối với các bưu gửi có sử dụng dịch vụ Khai giá: Bưu điện thực hiện bồi thường cho Quý khách bằng 100% giá trị khai.
          b. Đối với các bưu gửi không sử dụng dịch vụ Khai giá:
          Bưu gửi không sử dụng dịch vụ thu hộ COD: Bưu điện bồi thường cho Quý khách tối đa 04 lần cước gửi của bưu gửi liên quan.
          Bưu gửi sử dụng dịch vụ thu hộ COD: Bưu điện bồi thường theo giá trị thu hộ của bưu gửi nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng/bưu gửi (ba triệu đồng).
          • Trường hợp bưu gửi bị hư hỏng: Bưu điện bồi thường trên cơ sở tỉ lệ hư hỏng của bưu gửi nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.
          5.3. Bưu điện không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi trong các trường hợp sau:
          Đã được phát và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.
           Việc Quý khách không cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc vận chuyển bưu gửi là nguyên nhân dẫn tới các thiệt hại như hàng hoá để lâu bị hỏng, bị phạt vi phạm, bị tịch thu hàng hoá.
          Bị hư hại, mất mát do lỗi của Quý khách hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.
          Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu huỷ do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi của pháp luật.
           Bao bì đóng gói mà Quý khách sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hoá trong quá trình vận chuyển.
          Quý khách không có chứng từ xác nhận việc gửi bưu gửi.
          Những trường hợp bất khả kháng và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

6. Thanh toán tiền cước, Trả tiền Thu hộ (trả tiền COD)
         Sau khi thu được tiền mà Quý khách đã ủy nhiệm cho Bưu điện thu từ người nhận (người mua hàng), Bưu điện sẽ trả tiền đã thu hộ được cho Quý khách với tần suất 03 lần/ tuần.
         Bưu điện sẽ thu tiền cước bằng hình thức cấn trừ với tiền hàng mà chúng tôi thu hộ được từ người mua hàng.

7. Quyền và nghĩa vụ của Bưu điện
         - Được quyền yêu cầu Quý khách thanh toán đúng thời hạn cam kết.
         - Được quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung ứng dịch vụ khi khách hàng vi phạm các điều khoản đã cam kết.
         - Được quyền trao đổi thông tin qua việc kết nối thông tin với các trang liên kết (Công ty TNHH MTV Haravan (http://haravan.com. vn ,…).
         - Tổ chức việc chấp nhận, khai thác và chuyển phát tất cả các dịch vụ bưu chính và đáp ứng kịp thời yêu cầu của Quý khách đúng với nghiệp vụ bưu chính quy định.
         - Trong trường hợp do biến động của thị trường, Bưu điện có quyền thay đổi mức giá dịch vụ vận chuyển và phải thông báo trên website của Bưu điện hoặc bằng văn bản gửi cho Quý khách trước 15 ngày làm việc (không bao gồm ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định).
         - Bưu điện có quyền kiểm tra tính hợp pháp của gói hàng và có quyền từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
          i). Quý khách sử dụng dịch vụ trái với qui định nghiệp vụ chuyển phát, Thể lệ bưu phẩm bưu kiện và Luật bưu chính hiện hành.
          ii). Các tài liệu hàng hóa vi phạm các quy định của Nhà nước CH XHCN Việt Nam (như kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, hoặc dùng vào các mục đích gây rối, phá hoại an ninh….)
          iii). Các loại hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và thiết bị bưu chính.
         - Chịu trách nhiệm bồi thường cho Quý khách các thiệt hại xảy ra theo Quy định bồi thường nêu tại mục 5 nêu trên.
         - Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về chất lượng dịch vụ.
         - Bưu điện không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất nào đối với những lô hàng, gói hàng vi phạm qui định bị tịch thu, tiêu hủy bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


8. Quyền và nghĩa vụ của Quý khách
         - Được quyền bảo đảm bí mật và an toàn hàng hóa theo quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp Bưu điện kêt nối hệ thống thông tin với Quý khách thông qua các trang liên kết (http://haravan.com. vn,Công ty TNHH Haravan,…) .
         - Được quyền khiếu nại trong trường hợp Bưu điện không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết.
         - Được bồi thường thiệt hại theo quy định nêu tại mục 5 nêu trên.
         - Được quyền tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ khi Bưu điện vi phạm các điều khoản đã cam kết.
         - Quý khách phải thanh toán cho Bưu điện các khoản nợ cước dịch vụ, lãi quá hạn và mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thu hồi công nợ do lỗi của Quý khách.
         - Quý khách tự đóng gói, niêm phong bưu gửi trước khi giao cho Bưu điện. Việc đóng gói, niêm phong phải đảm bảo không gây ra hư hỏng cho các hàng hóa khác của khách hàng của Bưu điện. Trong trường hợp Quý khách không tự đóng gói, Bưu điện sẽ hỗ trợ đóng gói cho Quý khách và Quý khách thanh toán phí đóng gói cho Bưu điện.
         - Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, số lượng hàng hóa gửi qua hệ thống của Bưu điện. Quý khách phải đảm bảo chất lượng hàng hóa theo đúng xuất xứ, mẫu mã chủng loại, số lượng, chất lượng sản phẩm, tình trạng, màu sắc đã cam kết với người mua; nếu người nhận (người mua hàng) có khiếu kiện thì Quý khách chịu trách nhiệm giải quyết khiếu kiện trực tiếp với người nhận.
         - Cam kết phối hợp với Bưu điện trên tinh thần thiện chí giải quyết các sự việc phát sinh trong suốt quá trình hợp tác.

 
 

Nếu Quý khách có nhu cầu gửi trên   10 gói/ lần/ ngày, vui lòng liên hệ với Hotline:    39 247 247 của chúng tôi để được hưởng chính sách ưu đãi tốt nhất.